• Trang chủ
  • Đặc sản hưng yên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản hưng yên

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.50): Gà Đông Tảo (Hưng Yên)

09-04-2021

(VietTop) Vốn được biết đến là đặc sản tiến vua, gà Đông Tảo không chỉ đặc biệt mà còn ngon khó cưỡng.