• Trang chủ
  • Đặc sản lâm đồng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản lâm đồng

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.60): Chuối Laba (Lâm Đồng)

22-04-2021

(VietTop) Cũng như những vùng miền trên lãnh thổ thì Đơn Dương –Lâm Đồng Đà Lạt được sự ưu ái của trời đất do khí hậu lạnh nên Chuối laba hợp khí hậu và phát triển tốt trên mãnh đất Đà Lạt.