• Trang chủ
  • Đồng bằng lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đồng bằng lớn nhất thế giới
0_gangesTOP.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.194) Ganges–Brahmaputra Delta (Ấn Độ, Bangladesh): Đồng bằng lớn lớn nhất thế giới

14-09-2021

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Ganges–Brahmaputra Delta là đồng bằng lớn nhất thế giới. Vào ngày 18/09/2021, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Ganges–Brahmaputra Delta là đồng bằng lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ