• Trang chủ
  • Độc đáo cây cầu cỏ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Độc đáo cây cầu cỏ

Điểm tin Kỷ lục: Queshuachaca (Peru): Cây cầu treo bằng cỏ duy nhất trên thế giới

22-10-2020

Một số nhóm gia đình đã chuẩn bị một số dây cỏ để tạo thành dây cáp tại nơi cầu được xây, trong khi đó những nhóm khác chuẩn bị thảm để lát sàn, và việc tái thiết là một nỗ lực chung.