• Trang chủ
  • Động cơ nhỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Động cơ nhỏ nhất thế giới

Điểm tin kỷ lục: Các nhà vật lý chế tạo thành công động cơ nhỏ nhất thế giới

30-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Một nhóm các nhà vật lý tại Đại học Trinity Dublin của Ireland đã chế tạo thành công thứ mà họ cho là động cơ nhỏ nhất thế giới.