• Trang chủ
  • Đột phá y học giúp con người sống lâu hơn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đột phá y học giúp con người sống lâu hơn

Những đột phá y học giúp con người sống lâu hơn

29-12-2017

Bên cạnh những phát minh thuộc nhiều lĩnh vực khoa học thì những đột phá trong việc điều trị, phòng ngừa bệnh tật có thể giúp con người sống lâu, hạnh phúc và có chất lượng cuộc sống cao hơn…