• Trang chủ
  • Ếch corroboree - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ếch corroboree

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.134] - Kosciuszko National Park (Úc): Vườn quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn loài ếch corroboree phía nam

13-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kosciuszko National Park, Úc là vườn quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn loài ếch corroboree phía nam.