• Trang chủ
  • Ếch thủy tinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ếch thủy tinh
0_Ecuador-1.jpg

Phát hiện 2 loài ếch "thủy tinh" trong suốt độc đáo tại Ecuador

23-03-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Hai loài ếch thủy tinh mới được tìm thấy sống trong cùng một khu bảo tồn rộng 6.200 mẫu Anh, cho thấy rằng còn rất nhiều loài động - thực vật vẫn chưa được phát hiện ở vùng nhiệt đới Andes.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ