• Trang chủ
  • (dubai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > (dubai

Điểm tin Kỷ lục: Tòa nhà cao nhất thế giới xuyên giữa tầng mây

26-06-2020

Khung cảnh Burj Khalifa (Dubai, UAE) xuyên giữa tầng mây được ví như một tuyệt tác hoàn hảo, tạo nên từ bàn tay con người và thiên nhiên.