• Trang chủ
  • (hà lan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > (hà lan

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.677] Zwolle plastic road (Hà Lan): Con đường dành cho xe đạp từ nhựa tái chế đầu tiên trên thế giới

11-08-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Con đường từ nhựa đầu tiên trên thế giới đã được lắp đặt vào tháng 9 năm 2018 tại thành phố Zwolle của Hà Lan.