• Trang chủ
  • 15 năm ngày thành lập bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 15 năm ngày thành lập bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (17/11/2006- 17/11/2021)

16-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được tái thành lập theo Quyết định số: 2482/QĐ-UB ngày 17/11/2006 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.