• Trang chủ
  • 15 năm ngày thành lập tổng công ty điện lực dầu khí việt nam (pv power) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 15 năm ngày thành lập tổng công ty điện lực dầu khí việt nam (pv power)

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) (17/05/2007 - 17/05/2022)

17-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)