• Trang chủ
  • 15 năm ngày thành lập trường đại học bạc liêu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 15 năm ngày thành lập trường đại học bạc liêu

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Bạc Liêu (24/11/2006 – 24/11/2021)

24-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại Học Bạc Liêu là trường đại học công lập, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa hệ, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập Trường ĐHBL là phù hợp theo ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau.