• Trang chủ
  • 15 năm ngày thành lập trường đh kiến trúc đà nẵng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 15 năm ngày thành lập trường đh kiến trúc đà nẵng
0_nienlich_wowtime_DH-Kien-Truc_Da-Nang-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (27/11/2006 - 27/11/2021)

27-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG. Trường được công nhận là "Trường đại học đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học quốc gia" và là TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC đào tạo đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục đại học của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ