• Trang chủ
  • 16 năm ngày thành lập công ty tnhh giống cây trồng nông việt phát - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 16 năm ngày thành lập công ty tnhh giống cây trồng nông việt phát

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 16 năm ngày thành lập Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Việt Phát (28/9/2004 – 28/9/2020)

27-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành lập ngày 28-9-2004, Công ty Nông Việt Phát có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh, có hệ thống chi nhánh tại Tây nguyên và các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.