• Trang chủ
  • 1849 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 1849
0_Gas_mas.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 12.06.2022 - Kỷ niệm 173 năm Lewis Haslett phát minh ra mặt nạ khí, năm 1849

10-06-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Mặt nạ khí là mặt nạ được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi hít phải các chất gây ô nhiễm không khí và khí độc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ