• Trang chủ
  • 21 năm ngày thành lập bệnh viện ung bướu hà nội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 21 năm ngày thành lập bệnh viện ung bướu hà nội

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 21 năm ngày thành lập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội (08/11/2000 - 08/11/2021)

07-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thành lập theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000 của UBND thành phố Hà Nội