• Trang chủ
  • 21 năm ngày thành lập công ty tnhh thành bưởi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 21 năm ngày thành lập công ty tnhh thành bưởi

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 21 năm ngày thành lập Công ty TNHH Thành Bưởi (08/03/2000 - 08/03/2021)

07-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty TNHH Thành Bưởi được thành lập ngày vào ngày 08/03/2000 với các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển hành khách, chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu phẩm, chuyển tiền nhanh từ Đà Lạt – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại.