• Trang chủ
  • 23 năm ngày thành lập công ty cổ phần cơ khí – xây dựng đồng tiến - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 23 năm ngày thành lập công ty cổ phần cơ khí – xây dựng đồng tiến

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 23 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Đồng Tiến (11/03/1998 - 11/03/2021)

10-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Đồng Tiến được thành lập ngày 11/03/1998 theo giấy phép thành lập Công ty số 483 GP/TLDN do UBND TP.HCM cấp.