• Trang chủ
  • 23.11.2021 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 23.11.2021
0_1280px-IBMCanada3600Steeles3.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 23.11.2021 - Kỷ niệm 29 năm chiếc smartphone đầu tiên của thế giới được giới thiệu, năm 1992

23-11-2021

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Tất cả những chiếc smartphone bây giờ đều nợ IBM một lời cảm ơn vì đã nghĩ ra một thiết bị mang tính đột phá như vậy.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ