• Trang chủ
  • 31 năm ngày thành lập công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 31 năm ngày thành lập công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng
0_nienlich_wowtime_CTY-CP_VICEM-VAT-TU-VAN-TAI-XI_MA.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 31 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần VICEM Vật Tư Vận Tải Xi Măng (03/12/1990 -03/12/2021)

03-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công Ty Cổ Phần VICEM Vật Tư Vận Tải Xi Măng, tiền thân là Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng, Ngày 03/12/1990, Bộ Xây dựng có Quyết định số 824/BXD - TCLĐ về việc sắp xếp lại tổ chức cung ứng vận tải,thành lập Công ty Kinh doanh vật tư - vận tải xi măng trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng, trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị: Công ty vận tải xây dựng và Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng. Công ty Kinh doanh vật tư - vận tải xi măng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 05/01/1991, trụ sở đóng tại 21B Cát Linh - Hà Nội

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ