• Trang chủ
  • 37 năm ngày thành lập tập đoàn dược phẩm vimedimex - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 37 năm ngày thành lập tập đoàn dược phẩm vimedimex
0_nien-lich_wowtime_Vimedimex_building.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 37 năm ngày thành lập Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (06/11/1984 -06/11/2021)

05-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Vimedimex Group là Công ty Xuất nhậpkhẩu Y tế (nay là Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex – Vimedimex Pharma) được thành lập ngày 06/11/1984.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ