• Trang chủ
  • 42 năm ngày thành lập trường đại học luật hà nội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 42 năm ngày thành lập trường đại học luật hà nội

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 42 năm ngày thành lập trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 - 10/11/2021)

10-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội với nhiệm vụ: “Quyết tâm đưa Trường Đại học Pháp lý Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá pháp lý”