• Trang chủ
  • 43 năm ngày thành lập công ty cổ phần nhựa bình minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 43 năm ngày thành lập công ty cổ phần nhựa bình minh

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 43 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (16/11/1977 – 16/11/2020)

15-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] NHÀ MÁY CÔNG TƯ HỢP DOANH NHỰA BÌNH MINH được thành lập ngày 16/11/1977 theo mô hình công tư hợp doanh trên cơ sở sáp nhập Công ty Ống Nhựa Hóa Học Việt Nam (KEPIVI) và Công ty Nhựa Kiều Tinh. Tại thời điểm này, Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty Công nghệ phẩm – Bộ Công nghiệp nhẹ chuyên sản xuất các loại sản phẩm nhựa dân dụng và một số sản phẩm ống kèm phụ kiện ống nhựa.