• Trang chủ
  • 49 hố sụt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 49 hố sụt

Tìm thấy quần thể 49 hố sụt khổng lồ, lớn nhất thế giới

29-11-2016

Lần đầu tiên trong lịch sử một quần thể hố sụt lớn nhất thế giới, trải dài 600 km2 trên địa hình đá vôi được tìm thấy.