• Trang chủ
  • 57 năm ngày thành lập bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 57 năm ngày thành lập bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác
0_nienlich_wowtime_BV-Bong-QG_Le-Huu-Trac_vien.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 57 năm ngày thành lập Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (01/12/1964 - 01/12/2021)

01-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 01 tháng 12 năm 1964, thành lập Khoa Bỏng trên cơ sở Khoa Ngoại dã chiến - Viện Quân y 103 do Bác sĩ Lê Thế Trung làm Chủ nhiệm khoa. Biên chế lúc đó gồm 18 người, trong đó có 03 bác sĩ , 02 y sĩ, 09 y tá và 04 công vụ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ