• Trang chủ
  • 60 năm ngày thành lập công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 60 năm ngày thành lập công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 60 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (24/02/1961 – 24/02/2021)

24-02-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (tiền thân là nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) được khởi công xây dựng từ năm 1958, là một trong 13 nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ, đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.