• Trang chủ
  • 77 năm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 77 năm

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

29-08-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 nước ta tuyên bố độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.