• Trang chủ
  • A world of accordions museum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > A world of accordions museum
0_A-World-of-Accordions-Museum.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1216 - A World of Accordions Museum (Wisconsin) : Bảo tàng lưu giữ bộ sưu tập đàn xếp lớn nhất tại Hoa Kỳ

18-08-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Bảo tàng A World of Accordions sở hữu một bộ sưu tập 1.300 đàn xếp (đàn accordion) đủ hình dạng và kích cỡ được trưng bày theo thứ tự thời gian.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ