• Trang chủ
  • A01 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > A01

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.867] Afghanistan Ring Road (Afghanistan): Tuyến đường vành đai dài nhất thế giới

05-11-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org)Tuyến đường vành đai dài nhất trên thế giới là Afghanistan Ring Road hay Quốc lộ Một (A01) của Afghanistan. Đây là con đường dài 2.200 km bao quanh một khu vực rộng lớn ở trung tâm của Afghanistan.