• Trang chủ
  • Agility robotics - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Agility robotics
0_digit-robot.jpg

[USKINGS] Top 20 công ty robot sáng tạo nhất Hoa Kỳ - P3 - Agility Robotics (Oregon) : Tầm cao mới trong việc nghiên cứu và chế tạo robot giao hàng

15-12-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Hãng xe Ford Mỹ đã hợp tác với Agility Robotics để chế tạo Digit, robot giao hàng tự động từ xe vận chuyển tới tận cửa cho người mua.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ