• Trang chủ
  • Ahlđ đoàn xuân tiếp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ahlđ đoàn xuân tiếp

Xác lập các Kỷ lục mới tại Triển lãm Sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

04-12-2018

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 01/12/2018, tại Trung tâm Triển lãm Văn Hóa Nghệ thuật Hà Nội, Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 2 kỷ lục mới và một bằng xác nhận Độc bản Việt Nam trong chương trình Triển lãm Sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề "Không để ai bị bỏ lại phía sau".