• Trang chủ
  • Aleph farms - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Aleph farms

[Worldkings] Top 100 sự kiện sáng tạo đổi mới trên thế giới (P. 61) Công ty Aleph Farms sẽ mở đường thương mại hoá thịt nuôi trong phòng thí nghiệm tại Israel

16-03-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Công ty Aleph Farms đang tiến một bước gần hơn tới thịt nuôi trong phòng thí nghiệm được thương mại hóa. Thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm của công ty có trụ sở tại Israel có thể có trong thực đơn của các nhà hàng vào năm 2025.