• Trang chủ
  • Amsterdam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Amsterdam

(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất thế giới (P80) - Thư viện Rijksmuseum, Amsterdam, Hà Lan

30-01-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện nghiên cứu Rijksmuseum là viện bảo tàng lịch sử nghệ thuật lớn nhất ở Hà Lan. Nó hoạt động như một thư viện. Các buổi về đấu giá và triển lãm, danh mục thương mại và sưu tập cũng như sách, tạp chí định kỳ và các báo cáo hàng năm liên quan đến các bộ sưu tập bảo tàng được tổ chức liên tục từ năm 1885 đến nay.

Trang 3 của 3 trang (26 bài)Đầu<123