• Trang chủ
  • Antelope valley transit authority - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Antelope valley transit authority

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1207 - Antelope Valley Transit Authority (California) : Cơ quan cung cấp dịch vụ vận chuyển 100% không phát thải đầu tiên tại Hoa Kỳ

08-08-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Vào tháng 3 năm 2022, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và năng lượng sạch đã cùng với các quan chức chính phủ Nam California để kỷ niệm việc hoàn thành đội xe 100% không phát thải của Cơ quan Vận tải Thung lũng Antelope (Antelope Valley Transit Authority ; AVTA).