• Trang chủ
  • Aphm international healthcare conference and exhibition - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Aphm international healthcare conference and exhibition

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.5: APHM International Healthcare Conference and Exhibition (Malaysia): Một trong nhưng hội nghị và triển lãm về sức khỏe hàng đầu tại Malaysia

24-05-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) APHM International Healthcare Conference and Exhibition (Triển lãm và Hội nghị Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế APHM) là một sự kiện thường niên của Hiệp hội các bệnh viên tư nhân Malaysia.