• Trang chủ
  • App store - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > App store

Apple triển khai ứng dụng mới trị giá 10,000 đô

09-12-2022

(kyluc.vn) Apple bổ sung 700 mức giá mới cho các ứng dụng niêm yết trên App Store, trong đó mốc cao nhất là 10.000 USD.