• Trang chủ
  • Aquarius reef base - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Aquarius reef base

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P934 - Aquarius Reef Base (Florida) : Phòng thí nghiệm khoa học dưới nước sâu nhất Hoa Kỳ

14-09-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Aquarius Reef Base là một phòng thí nghiệm khoa học nằm sâu 62 ft (19m) dưới mặt nước trong một khu bảo tồn biển ở Florida Keys. Đây là phòng thí nghiệm khoa học dưới nước sâu nhất Hoa Kỳ.