• Trang chủ
  • Arts media ecosystem research - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Arts media ecosystem research

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.124) - Arts Media Ecosystem Research Cambodia: Dự án nghiên cứu nghệ thuật và phương tiện truyền thông của Campuchia đầu tiên tại Đông Dương

03-05-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Nghiên cứu Hệ sinh thái Truyền thông Nghệ thuật Campuchia là một bản đồ về tình trạng của các phương tiện truyền thông nghệ thuật ở đất nước này. Nghiên cứu thử nghiệm này, hy vọng sẽ là bước đầu tiên hướng tới một bản đồ toàn diện về bối cảnh truyền thông nghệ thuật cho phần còn lại của Đông Nam Á.