• Trang chủ
  • Asean trip.2017 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Asean trip.2017

(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá kỷ lục ASEAN - Top 20 Nhạc cụ truyền thống của các nước Đông Nam Á - P.18. Đàn Nguyệt, Việt Nam

22-04-2018

(aseanrecords.word - kyluc.vn) Đàn nguyệt - là nhạc cụ dây gẩy xuất xứ từ Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam., tại miền Nam còn gọi là đờn kìm.

Trang 1 của 14 trang (134 bài)12345...>Cuối