• Trang chủ
  • Assal - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Assal

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (ASRI) - Đề Cử - P.186] Assal (Djibouti): Hồ nước có trữ lượng muối lớn nhất thế giới

18-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Vùng muối kết tinh kéo dài đến độ sâu hơn 60 m với trữ lượng ước tính khoảng 300 triệu tấn. Hồ có kích thước 10 x 7 km và có diện tích là 54 km2. Độ sâu tối đa là 40 m, trong khi độ sâu trung bình là 7,4 mét, tạo ra một lượng nước là 400 triệu mét khối.