• Trang chủ
  • At.mosphere - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > At.mosphere

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.735] At.mosphere (UAE): Nhà hàng cao nhất thế giới

01-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) 'At.mosphere' là nhà hàng cao nhất trên thế giới, nằm ở độ cao 442m so với mặt đất trong tòa nhà Burj Khalifa.