• Trang chủ
  • Aubrey kruger - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Aubrey kruger

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.119] - Eric Mowbray Merrifield & Aubrey Kruger (Nam Phi): Phát minh cọc phá sóng chống xói mòn (dolos) đầu tiên trên thế giới

16-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Eric Mowbray Merrifield & Aubrey Kruger, Nam Phi nhà phát minh ra cọc phá sóng chống xói mòn (dolos) đầu tiên trên thế giới.