• Trang chủ
  • Australia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Australia
0_Sea-water-polluted-with-plastic-wastes.jpg

Australia ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

01-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Cơ quan khoa học quốc gia của Úc đã thông báo về việc mở một trung tâm tại Việt Nam giúp giảm thiểu rác thải nhựa trong khu vực.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 8 trang (75 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ