• Trang chủ
  • Axetylen - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Axetylen

[Worldkings - Ideastime] Tin trưa 02.04.2024 - Phương pháp mới giúp sản xuất Axetylen từ CO2 và nước

02-04-2024

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra một giải pháp đột phá mới trong việc giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của nhân loại: giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất các loại hóa chất thiết yếu.