• Trang chủ
  • Bài thơ tình lâu cổ xưa thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bài thơ tình lâu cổ xưa thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.601] Istanbul Archaeology Museums (Thổ Nhĩ Kỳ): Bảo tàng lưu trữ bài thơ tình lâu cổ xưa thế giới

05-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Phiến đá có chứa một bản balbale (một loại thơ của người Sumer) được biết đến với các tên gọi "Bridegroom, Spend the Night in Our House Till Dawn" hoặc "A Love Song of Shu-Suen (Shu-Suen B)". Bao gồm 29 dòng, bài thơ này là một lời độc thoại hướng đến vua Shu-Sin (trị vì 1972–1964 TCN, niên đại ngắn, hoặc 2037–2029 TCN, niên đại dài).