• Trang chủ
  • Bàn tiệc nem cua bể hải phòng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bàn tiệc nem cua bể hải phòng

Bàn tiệc Nem cua bể Hải Phòng của ông Trần Ngọc Anh xác lập Kỷ lục Việt Nam

23-05-2022

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 21 tháng 5 năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục: “Bàn tiệc Nem cua bể Hải Phòng có số lượng nhiều nhất Việt Nam kết hợp tạo hình Rồng Phượng từ rau củ quả” tới ông Trần Ngọc Anh – Chủ chuỗi nhà hàng Minh Phượng (Hải Phòng).