• Trang chủ
  • Bác già 90 tuổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bác già 90 tuổi

Đã gần 90 tuổi, nữ bác sỹ này vẫn thực hiện 4 ca phẫu thuật mỗi tuần

03-03-2017

"Làm bác sỹ không chỉ là một nghề mà đối với tôi còn là một cách sống. Nếu tôi ngừng làm việc, ai sẽ thực hiện các ca mổ?, nữ bác sỹ 89 tuổi bộc bạch.