• Trang chủ
  • Bán đấu giá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bán đấu giá

Chai rượu cognac lâu đời nhất được bán tại cuộc bán đấu giá

13-05-2016

(VietKings) Chai rượu Cognac Gautier 1762 đã được chính thức xác nhận là chai rượu cognac lâu đời nhất được bán ra tại cuộc bán đấu giá công khai.

Trang 3 của 3 trang (21 bài)Đầu<123