• Trang chủ
  • Bò rừng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bò rừng

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.124] - Wood Buffalo National Park (Canada): Công viên quốc gia bảo tồn đàn bò rừng lớn nhất thế giới

26-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wood Buffalo National Park, Canada là công viên quốc gia bảo tồn đàn bò rừng lớn nhất thế giới.